U bent hier:  Home > Redactie en medewerkers
Nederlands | Français | Deutsch

Colofon

Redactie en medewerkers

Deze website is een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, een aanspreekpunt voor al wie in de kustzone met sectoroverschrijdende thema's te maken krijgt.

Provincie West-Vlaanderen en haar partners
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende (map)

Tel: +32 (0)59 34 21 47
Fax: +32 (0)59 34 21 31
kust@west-vlaanderen.be
www.kustbeheer.be

Redactie: Kathy Belpaeme.


Volgende personen droegen bij aan deze site:

Jacky Dereu, Wouter Faveyts, FRANÇOIS Roland, Paul Lingier, Hannelore Maelfait, Jan Seys, Eric Stienen en Claude Velter.

Foto's: FRANÇOIS Roland
Ontwerp: Ikon
Programmatie: Five to Nine


Provincie West-Vlaanderen en haar partners:

Provincie West-Vlaanderen Afdeling Kust Agentschap voor natuur en bos FOD VLIZ EFRO


Werkten mee aan de website:

Natuurpunt INBO VOC
Redactie en medewerkers