U bent hier:  Home > Wat is het probleem?
Nederlands | Français | Deutsch

Wat is het probleem?
Broedgebieden in Vlaanderen vandaag en in de nabije toekomst

De voornaamste broedgebieden van de “grote meeuwen” (en dan spreken we over zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw) in Vlaanderen bevinden zich in de voorhaven van Zeebrugge en op daken te Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist.

Ook in Oostende komt de populatie steeds meer onder druk te staan.
Onder andere door het vernieuwen van de daken waarop de belangrijkste kolonies zijn gehuisvest, bijvoorbeeld op daken van houthandel Lemahieu en op het station van Oostende.Maar ook door het verdwijnen van oude pakhuizen op de oosteroever.

Om de overlast voor de bewoners te verminderen, wordt door de stad ook actief geprobeerd om de broedgevallen uit het stadscentrum te weren. Dat betekent dat op korte termijn zowat de volledige Vlaamse meeuwenpopulatie op zoek moet naar alternatieve broedgelegenheid. Het is niet goed te voorspellen hoe de meeuwen hierop zullen reageren.

Naar analogie met soortgelijke voorvallen in het buitenland, valt te verwachten dat de populatie zich deels zal verspreiden over Vlaanderen, en vooral over de kustgemeentes, en zich deels zal verplaatsen naar buitenlandse kolonies.

Het zou dan ook kunnen dat het aantal dakbroeders in België en de daarbij behorende meeuwenoverlast gevoelig zal toenemen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de meeuwen broedplaatsen van andere kustbroedvogels zullen innemen. Hierdoor kan het voortbestaan van enkele beschermde broedplaatsen, zoals het Sternenschiereiland en het Vlaams Natuurreservaat “de Baai van Heist”, in het gedrang komen.

De toekomst zal uitwijzen wat de reactie van de meeuwen zal zijn. Maar het is een feit dat bestrijdingsacties zeer doordacht moeten gebeuren.

Uit het buitenland kennen we voorbeelden* PDF (.PDF, 4 MB) waar ondoordachte bestrijding de problemen alleen maar erger heeft gemaakt.


* Rock P. Urban gulls: problems and solutions (2005) - British Birds 98: 338-355
Meeuwenoverlast zal in de toekomst gevoelig toenemen