U bent hier:  Home > Meeuwenoverlast
Nederlands | Français | Deutsch

Meeuwenoverlast

Een stijging van de totale meeuwenpopulatie wordt niet verwacht. Toch kunnen deze luchtacrobaten hinder veroorzaken. Niet doordat er plots méér zouden zijn, maar doordat ze genoodzaakt worden alsmaar dichter bij de mens te gaan leven en broeden. Het resterende aantal natuurlijke broedgebieden slinkt immers zienderogend. De meeuwen zoeken daarom alternatieve nestgelegenheden. In stedelijke gebieden broeden ze boven op gebouwen. En in de stad vinden ze bovendien ook makkelijk voedsel.

Storende trekjes maken de meeuwen van tijd tot tijd minder sympathiek, maar gedragen wij ons wel altijd gepast?

Bewoners en toeristen kunnen een paar praktische vuistregels in acht nemen om meeuwenoverlast te voorkomen, waardoor het samenleven heel wat aangenamer wordt.


  • Broedende meeuwen Langs de Vlaams/Belgische kust doen de problemen zich anno 2013 uitsluitend voor in Oostende, Blankenberge, Knokke-Heist en Zeebrugge. Lees meer »
  • Meeuwen en afval Anders dan met de broedende meeuwen, doen de klachten over meeuwen die het openbaar domein vervuilen met afval zich over de ganse kust en zelfs in het binnenland voor. Lees meer »
  • Overlast beperken Op zoek naar voedsel pikken meeuwen plastic vuilniszakken kapot of halen ze open vuilnisbakken leeg. Lees meer »
  • Afschrikmiddelen Er zijn in het verleden al wat afschrikmiddelen getest om de overlast door meeuwen te beperken. Lees meer »
Meeuwenoverlast


Wie bezorgt welke overlast? Niet alle meeuwen gedragen zich als een lastpak. Slechts drie soorten bezorgen plaatselijk overlast: de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw en de kokmeeuw. Bron: Grote Rede.