U bent hier:  Home > Meeuwen tellen > Buitenland
Nederlands | Français | Deutsch

Meeuwen tellen

Buitenland

Trends in het buitenland: opmars naar binnenland om te broeden.

Meeuwen trekken zich niets aan van grenzen. De trend in Vlaanderen kan daarom niet los gezien worden van ontwikkelingen in het buitenland.
In heel Europa kende het aantal broedparen van zowel de zilvermeeuw als de kleine mantelmeeuw in de tweede helft van de 20ste eeuw een spectaculaire toename.

De populatie breidde zich de laatste decennia bovendien uit naar het zuiden. Vanuit het Nederlandse Deltagebied en het zuiden van Engeland heeft de populatie via België nu ook het noorden van Frankrijk bereikt.

In Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal kleine mantelmeeuwen voorlopig stijgen, maar neemt het aantal zilvermeeuwen de laatste jaren sterk af. Vooral in de noordelijke delen van deze drie landen is er sprake van een afname van het aantal broedende zilvermeeuwen en van een stabilisatie van het aantal broedende kleine mantelmeeuwen. In de zuidelijke gebieden neemt vooral de kleine mantelmeeuw nog altijd spectaculair toe.

In alle ons omringende landen zien we bovendien een sterke areaalsuitbreiding en een verandering in broedbiotoop. Meer en meer wordt er in het binnenland gebroed en meer en meer wordt er in de nabijheid van de mens gebroed. Vooral daken van gebouwen in industriegebieden hebben de interesse van de meeuwen.

Dat de keuze viel op steden als alternatieve broedplaats is vermoedelijk te wijten aan verschillende voordelen voor de vogels: er zijn geen predatoren, de daken bieden een veilige uitvalsbasis, er is doorgaans een groot voedselaanbod (afval), de temperatuur ligt enkele graden hoger dan in open gebieden, en door de straatverlichting kan ook ’s nachts naar voedsel gezocht worden.

In Frankrijk broedt tegenwoordig meer dan 13% van alle zilvermeeuwen en bijna 2% van alle kleine mantelmeeuwen op daken van gebouwen. Ook in het Verenigd Koninkrijk broedt tegenwoordig zo’n 10% van alle kleine mantelmeeuwen op daken; soms heel ver in het binnenland. Net als bij ons wordt dus meer en meer op daken gebroed.

Naast Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden ook dakbroeders waargenomen langsheen de westelijke Europese Kustlijn gaande van Tromso in Noord-Noorwegen tot Porto in Noord-Portugal. Alle landen langs de Europese westkust herbergen nu kolonies dakbroeders. Naar het oosten toe worden kolonies op daken onder meer aangetroffen in Finland, Estland, Letland en Bulgarije.

Urban gulls: problems and solutions* PDF (.PDF, 4 MB).

Er zijn momenteel nog maar weinig schattingen van aantallen beschikbaar.


* Rock P. Urban gulls: problems and solutions (2005) - British Birds 98: 338-355
Trends in het buitenland: opmars naar binnenland om te broeden