U bent hier:  Home > Meeuwen tellen > Kleurringen
Nederlands | Français | Deutsch

Meeuwen tellen

Vogelzendernetwerk

Via zenders wordt het gedrag van de meeuwen in kaart gebracht.

Sinds 1999 verricht het INBO onderzoek naar de aantalsveranderingen, voedingsgewoontes en het trekgedrag van grote meeuwen. Met behulp van financiering uit LifeWatch en in samenwerking met het VLIZ en Ugent kan die kennins nu nog verder worden uitgediept. Inmiddels zijn 17 zilvermeeuwen en 45 kleine mantelmeeuwen met een GPS-zender uitgerust. Hierdoor kan hun gedrag gedetailleerd gevolgd worden.

Wie de vluchtroutes en real-time webcambeelden van dakbroedende meeuwen wil meevolgen, kan dat via www.lifewatch.be/vogels. Lees meer over de verrassende resultaten in het persbericht.

Uit de resultaten blijkt dat er heel veel variatie zit in het gedrag van de meeuwen die met een GPS-zender werden uitgerust. De zilvermeeuwen zoeken en vinden hun voedsel vooral op het strand en op de strandhoofden, maar ook in akkers en weilanden. Sommige kleine mandelmeeuwen vliegen dagelijks via het Boudewijnkanaal en Leopoldsvaart naar Moeskroen, een afstand van maar liefst 65 kilometer. De kleine mantelmeeuwen vinden hun voedsel ook vaak op zee, in akkers en op weilanden. Slechts enkele gespecialiseerde individuen zoeken hun voedsel in stedelijke gebieden zoals het centrum van Oostende en Brugge.

Zeer spectaculair zijn de lange vluchten naar de overwinteringsgebieden van de bezenderde kleine mantelmeeuwen. Daar waar eerst werd gedacht dat deze soort vooral in Spanje en Portugal overwinterde, blijkt nu dat ze vaak veel verder trekken langs de West-Afrikaanse kust tot helemaal in Senegal. De zilvermeeuw zoekt het ’s winters een stuk dichter bij huis. Veel vogels blijven aan onze kust hangen of trekken richten het noorden van Frankrijk.


Meer informatie over het volgen van meeuwen met GPS..
Kleurringen laten toe om bewegingen van meeuwen op te volgen


Via GPS-zenders kan het gedrag van 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen gevolgd worden. Via GPS-zenders kan het gedrag van 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen gevolgd worden.


Via GPS-zenders kan het gedrag van 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen gevolgd worden. Via GPS-zenders kan het gedrag van 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen gevolgd worden.